ESINAVA GİRECEK ADAYIN DİKKATİNE

ESINAVA GİRECEK ADAYIN DİKKATİNE

1. ESINAVA GİRİŞ BELGESİ sadece belgede belirtilen

tarih ve saatteki sınav için geçerlidir.

Bu belgeyi sınav esnasında salon görevlilerine

teslim ediniz.

2. Sınava gelirken yanınızda SINAVA GİRİŞ BELGESİ

ile birlikte Nüfus Cüzdanı , Pasaport veya önceki

sertifika türünden Ehliyet bulundurmayı

unutmayınız.

3. Sınavınızın geçerli sayılması herşeyden önce sınav

kurallarına uymanıza bağlıdır.

4.Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen

hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, çanta, cep

telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve

benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri

aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar

ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve

benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya

mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi,

kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel,

açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmî

amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek

nesneler bulunan adaylar sınav binasına alınmaz.

Bu şekilde sınava girmiş adayların sınavları geçersiz

sayılır.

5.Bu Belge sınava girecek tüm adaylar için çıktı

alınarak onaylatılacaktır.Bir cevap yazın